سیب زمینی ( به قیمت روز میدان بار)
موجودیت: تمام شده
کد محصول: 96
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: رایگان
توضیحات:

خرید میوه صرفا در چهارشنبه ها و از میدان بار انجام می پذیرد

لذا در صورت تمایل و نیاز به میوه می توانید سفارشات خود را تا سه شنبه شب در سایت ثبت نمایید 

تا در روز چهارشنبه برای شما خریداری شده و بعد ازظهر چهارشنبه در آدرسی که قید میکنید تحویلتان گردد

 

جزئیات: