همبرگر 95 درصد مهیا پروتئین - 400 گرم
موجودیت: موجود
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: رایگان
واحد کالا: عدد
مقدار سفارش

محصولات مرتبط
همبرگر 30 درصد گوشت شام شام
همبرگر 30 درصد گوشت شام شام
همبرگر 30 درصد گوشت  پاک جم
همبرگر 30 درصد گوشت پاک جم
کباب لقمه 70 درصد (استیک) گوشت قرمز 500 گرمی پاک جم
کباب لقمه 70 درصد (استیک) گوشت قرمز 500 گرمی پاک جم
همبرگر 60% مهیا پروتئین مقدار 500 گرم
همبرگر 60% مهیا پروتئین مقدار 500 گرم
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت گوشتیران - 500 گرم
همبرگر 60 درصد گوشت مارین - 500 گرم
همبرگر 60 درصد گوشت مارین - 500 گرم