مرکز مشاوره روزهای سپید
مرکز مشاوره روزهای سپید
 
روزهای سپید - دکتر بیات مختاری
 

 مشاوره چیست؟

  فرآیندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که مشاور در جهت رفع مشکلات مراجعه کننده به بررسی و تحلیلشان میپردازد و در نهایت موثرترین راهکارها را نشان میدهد.

معنای مشاوره:

نظر و رای دیگری را در انجام کاری خواستن

انواع مشاوره:

  • مشاوره خانواده
  • مشاوره ازدواج
  • مشاوره شغلی
  • مشاوره تحصیلی

هدف مشاوره:

کمک به رشد فرد و بهبود کارآیی او را رابطه با خود و دیگران

پیشنهاد ما پس از بررسی بازخورد کاربران جهت انجام امور فوق مرکز مشاوره اجتماعی و روانشناختی روزهای سپید به مدیریت دکتر بیات مختاری میباشد.

 

 آدرس: مشهد - فرامرز عباسی 36 - کوچه دوم سمت چپ - پلاک 8 - روبروی فضای سبز  تلفن تماس: 09156115055-05136097589
منبع :
تعداد بازدید:46